Mie Jernbeck, grundare Mentor International

Mentor International

Mie Jernbeck etablerade Mentor International för tjugo år sedan och vi har sedan dess arbetat lokalt, nationellt och internationellt. Uppdragen är många och varierande. Sedan 2016 är jag bl a anlitad som gästföreläsare på Linnéuniversitetet och Malmö Universitet.

Du är välkommen att höra av dig till info@mentor-international.com. Vi  medverkar till hela mentorprogram, enskilda uppdrag och allmän information om hur du kan bedriva ett meningsfullt mentorskap på din arbetsplats, i din ledningsgrupp eller för dig personligen.

Vårt uppdrag

Utbilda och förmedla mentorer

Mentor International har i uppdrag att utbilda och förmedla mentorer i syfte att stimulera duktiga personer. Mentor International arbetar med universitet, börsbolag, småföretagare och enskilda personer.

Din professionella utveckling

Mentor International arbetar med din professionella utveckling. Mentorerna är utbildade för sina uppdrag och följer en fråge-och dialogstruktur, som anpassas till adeptens, dina, förutsättningar och behov.

Vår historia

Mentor Internationals historia.

I slutet av 1990 talet var mentorskap något många som hade lust och erfarenhet gärna anmälde sig till. Det blev en vänlig gest till yngre ofta från äldre. Vanligt var att mentorskapet sammanföll med längre utläggningar om hur mentorn själv löst fram-och motgångar. Därmed inte sagt att inte detta fortsatt förekommer. Men behovet av en professionell dialog fanns lika fullt kvar. Den tog jag fasta på. Samlade duktiga ledare, alla med erfarenhet av olika branscher och olika uppdrag. Det blev många och intressanta dialoger, alla med målet att finna en process som utgick från adeptens behov.

Så föddes Mentor International

De första åren samlade vi mentorer till seminarier om struktur och innehåll i mentorprocessen med fokus på ledarskap. Allt eftersom vi arbetat både nationellt och internationellt har vi utvidgat arbetet. Mentorerna är många som vi matchar med intresserade adepter. Gemensamt för mentorerna är att de är verksamma i ett närings-och samhällsliv. Vi skiljer gärna på fadderskap, coacher, rådgivare, konsulter och definitivt terapeuter. En mentor är hos oss arvoderad och har ett speciellt uppdrag, att utveckla adepten i den professionella vardagen, för det har vi en struktur, ett innehåll och en anpassad process.

Utvärderingar

I utvärderingar har vi fångat många kommentarer genom åren

”Jag såg mig själv för första gångerna på riktigt och började använda hela min förmåga, förutom mycket högre lön ledde det till att jag blev helt lugn i mitt ledarskap. Och inte minst mycket trevligare hemma”.

”Min mentor ställde hur många frågor som helst, tyckte jag, och först kunde jag inte svara, men efter lite betänketid började jag se mina förutsättningar på ett nytt sätt, helt obetalbart”.

”Min mentor har gett mig styrka, i att våga lita på mig själv, lyssna bättre och mod att fatta beslut”. Min mentor har gett mig styrka, i att våga lita på mig själv, lyssna bättre och mod att fatta beslut”

Välkommen att höra av dig

Boken Stimulerande Mentorskap

Stimulerande Mentorskap

Utdrag ur boken Stimulerande Mentorskap, som utkom 2001.

”Som mentor kan du dela med dig, prestigelöst, med stor omsorg och värme, genom att ställa relevanta frågor.”
”Frågeställningarna behöver vara skarpa och så rena som möjligt från mentorns egna svar”.
”Att vänta är en stor konst, att låta det bli en tyst väntan är en ännu större.”

”Mentorn kommer aldrig fortare fram än adepten är redo att gå.”

”Dialogen mellan adept och mentor fungerar bäst då mentorn utmanar på ett systematiskt och vänligt vis och inte släpper den röda tråden.”

”Att lyssna kräver totalt närvaro.”